Vizuální start

Vizuální identita | sheepstudio s.r.o. | 2020

Vizuální start
Pro partu brněnských vývojářů, kteří vytváří komplexní eshopy a webové prezentace jsem vytvořil jednotnou vizuální identitu, logo a webdesign.

Záměrem vizuální identity sheepstudio s.r.o. byla jednoduchost, zapamatovatelnost a propojení symbolu loga jako stěžejního prvku identity. Tento prvek je použit v mnoha případech a tvoří základní kámen celé identity. Barevnost digitální i fyzické prezentace byla záměrně zvolena výrazná, skoro až kři-

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

kladě poutavá a to z toho důvodu, aby byla identita snadno zapamatovatelná.